Vergoede dyslexiezorg

Vergoede dyslexiezorg (ED)

Xperto kan onderzoeken of uw kind dyslexie heeft. Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunnen het onderzoek naar dyslexie en de eventuele behandelingen door de gemeente vergoed worden. De voorwaarden waar uw kind aan moet voldoen, zijn:

  •  Uw kind moet bij de start van het onderzoek tussen de 7 en de 12 jaar oud zijn.
  •  Uw kind hoort bij de 10% zwakste lezers of hoort bij de 15% zwakste lezers en 10% zwakste spellers, in vergelijking met leeftijdsgenoten.
  •  Uw kind mag geen andere ontwikkelingsstoornis hebben die de dyslexiebehandelingen kan belemmeren.
  • Er is aantoonbaar 2 x 12 weken intensieve hulp geboden waar?

Deze normen gelden voor een kind in het reguliere basisonderwijs. Als uw kind op het speciaal basisonderwijs zit, dan gelden er andere normen.

Als uw kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u hem of haar aanmelden voor een onderzoek naar dyslexie en wordt dit doorgaans vergoed door de gemeente.

Voor meer informatie over aanmelding en vergoeding kunt contact opnemen met Tjalling Brouwer.