Voor ouders

Dyslexie en dyscalculie, experts in leerlingenzorg

Onze bevlogen experts in de leerlingenzorg ondersteunen kinderen die veel moeite hebben met lezen of rekenen. Xperto is geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en heeft een eigentijdse, bewezen succesvolle aanpak ontwikkeld voor de behandeling van dyslexie. Goede samenwerking met ouders en scholen zijn daarbij kernwaarden.
U kunt bij Xperto terecht voor vergoed onderzoek naar en behandeling van dyslexie. Met diverse gemeenten zijn hiervoor contracten afgesloten.
Naast onderzoek en behandeling van dyslexie, verrichten wij ook onderzoek en behandeling van dyscalculie.