Aanmelden

Na telefonisch contact met Tjalling Brouwer krijgt u de aanmeldingsformulieren digitaal toegestuurd via ZorgMail, dit is een beveiligde verbinding. U krijgt een formulier dat u als ouder(s) invult en een formulier dat door de school ingevuld moet worden.

  1. U slaat het lege formulier eerst op op uw computer.
  2. Vervolgens vult u alles in en slaat het formulier opnieuw op met de naam van uw kind als bestandsnaam bijvoorbeeld: aanmeldingdyslexieKimvanHees
  3. Print het ingevulde formulier en onderteken het (beide gezaghebbende ouders). Indien de ouder/verzorger verschilt van wettelijke vertegenwoordiger, dient ook de wettelijke vertegenwoordiger de aanmelding te ondertekenen.
  4. Ondergetekende geeft hierbij tevens toestemming voor het opnemen van persoonsgegevens in de bestanden van Xperto.
  5. U vraagt de IB-er op de school van uw kind om het formulier van de school in te vullen.
  6. U stuurt deze volledig ingevulde aanmeldingsformulieren inclusief bijlagen middels de replyknop van de eerder ontvangen ZorgMail terug. Of u stuurt de gegevens per post naar: Xperto BV, t.a.v. administratie Xperto, Rijsven 44, 5645 KH Eindhoven. In de linker bovenhoek VERTROUWELIJK

Ten slotte
U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding met daarin aangegeven of uw kind in aanmerking komt voor onderzoek naar ernstige dyslexie en zo ja, wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Heeft u vragen over de aanmeldprocedure? Tjalling Brouwer staat u graag te woord.