Schrijvertjes in de dop

Het schrijven van teksten (stellen) is een van de moeilijkst te leren vaardigheden binnen het taalonderwijs. Het is opmerkelijk dat kinderen juist bij deze moeilijke vaardigheid zo weinig ondersteuning krijgen binnen het taalonderwijs. Het schrijven van teksten is op veel scholen het ondergeschoven kindje.

Tjalling Brouwer van Xperto heeft veel expertise op het gebied van schrijven (stellen). Hij heeft zowel scholen begeleid bij het ‘pimpen’ van het schrijfonderwijs uit hun taalmethode, als scholen bij het opzetten van een beredeneerd een betekenisvol aanbod voor schrijfonderwijs los van een methode. Hij werkte voor SLO aan het project ‘Schrijvertje worden’ en zat in de focusgroep van experts op het gebied van schrijfvaardigheid die door de inspectie van onderwijs gevraagd werd  te reflecteren op de uitkomsten van het peilingsonderzoek Peil. Schrijfvaardigheid.
In verschillende onderwijstijdschriften publiceerde hij diverse artikelen over het schrijfonderwijs. 

In de aanpak van Xperto, worden kinderen gezien als ‘schrijvertjes in de dop’. Door een adequate ondersteuning van deze leerlingschrijvers, door interessante en functionele schrijfopdrachten binnen een thematische context, kan hun schrijfvaardigheid zich verder ontwikkelen en ervaren de kinderen dat schrijven niet altijd eenvoudig is, maar dat het ook superleuk is om teksten voor het ‘echie’ te schrijven. 

Wilt u op uw school het ondergeschoven kindje laten uitgroeien tot de oogappel van uw taalonderwijs? Neem dan contact met ons op.