Dyslexie

Dyslexie en dyscalculie, experts in leerlingenzorg

Onze bevlogen experts in de leerlingenzorg ondersteunen kinderen die veel moeite hebben met lezen, spelling of rekenen. Xperto is geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en heeft een eigentijdse, bewezen succesvolle aanpak ontwikkeld voor de behandeling van dyslexie. Goede samenwerking met ouders en scholen zijn daarbij kernwaarden.

Bij “voor ouders” komen de volgende onderwerpen aan bod: wat is dyslexie, onderzoek, behandeling, kiezen voor Xperto, veel gestelde vragen en aanmelden.

Bij “voor scholen” is informatie te vinden over de (vroeg)signalering en begeleiding voor en door de basisschool.