Kiezen voor Xperto

Waarom kiest u voor Xperto?

Xperto biedt hoogwaardige dyslexiezorg bestaande uit onderzoek naar en behandeling van Ernstige Dyslexie. Deze zorg wordt gegeven door zeer professionele, ervaren onderzoekers en behandelaars met passie voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Daarnaast hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De behandelingen sluiten aan bij de didactiek van de school. Uit onderzoek blijkt dat behandelingen het meest effectief zijn als er wordt aangesloten op de aanpak van de school. Bij Xperto hoeft het kind zich dus niet aan te passen aan de behandelaar. De behandelaar past zich aan op de aanpak van de school en de specifieke leerbehoeften van uw zoon of dochter.
 • Xperto werkt met actueel en betekenisvol materiaal dat kinderen aanspreekt
 • Tijdens de behandelingen besteedt Xperto ook aandacht aan psycho-educatie. Dat houdt in dat er met uw kind wordt besproken wat het betekent om dyslexie te hebben en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.
 • Xperto vindt het van groot belang dat er tijdens de behandelingen aandacht is voor leesplezier
 • Xperto komt naar de school van uw kind. Xperto doet in principe het onderzoek en de behandelingen op de school van uw kind. Hierdoor:
  • verliest uw kind zo weinig mogelijk onderwijstijd en scheelt het u reistijd
  • vinden het onderzoek en de behandelingen plaats in een voor het kind bekende en vertrouwde omgeving
  • hebben de behandelaren regelmatig tussentijds contact met de juf of meester van uw kind.