Weg met de denkdip in groep 3-4

In de groepen 1-2 worden in het algemeen mooie gesprekken met kinderen gevoerd over aantrekkelijke, gelaagde rijke prentenboeken. Zeker als de leerkracht een appèl doet op de hogere denkvaardigheden (de Higher Order Thinking Skills, de HOTS), zijn deze activiteiten zeer waardevol voor de ontwikkeling van de begrijpend luistervaardigheden.
Ook in de groepen 5 tot en met 8, gaan steeds meer scholen inzetten op de HOTS. Ze realiseren zich dat strategieën geen doel, maar middel zijn en dat het draait om het lezen en nadenken over rijke, interessante en gevarieerde teksten. Deze scholen ervaren vaak dat er geen sprake is van een doorgaande lijn.
De teksten die in de groepen 3 en 4 aangeboden worden, zijn vaak zo eenvoudig en  ‘plat’ dat deze zich niet goed lenen om met kinderen over na te denken. Het niveau waarop de kinderen in deze groepen nadenken over teksten ligt beduidend lager dan het niveau waarop ze in groep 1-2 aangesproken werden. Hierbij wordt niet ingezet op de HOTS, maar op de LOTS (Lower Order Thinking Skilss). Ze worden niet meer uitgedaagd en de ‘begrijpend leesopdrachten’ lijken eerder controlerend dan begripsbevorderend van aard. 
Xperto heeft een concept ontwikkeld waarbij er een brug wordt gebouwd tussen het begrijpend luisteren en begrijpend lezen, zodat ook kinderen binnen uitdagende, interessante (prenten)boeken, hun begripsvaardigheden verder ontwikkelen. Spreekt dit idee u aan? Neem dan contact op met Tjalling Brouwer, taalspecialist Xperto.