Onderzoek

Hoe ziet het onderzoek naar Ernstige Dyslexie eruit?

Als uw zoon of dochter bij ons wordt aangemeld voor een vergoed dyslexieonderzoek, starten wij met het screenen van het leesdossier van uw zoon of dochter. Dat betekent dat wij kijken of het dossier voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor vergoed onderzoek naar Ernstige Dyslexie.

Als het dossier aan deze criteria voldoet, plannen we in overleg met u en de school het onderzoek in. Het onderzoek vindt plaats op school en wordt afgenomen door een ervaren GZ-psycholoog. Enerzijds wordt bekeken of bij uw kind de diagnose dyslexie kan worden vastgesteld. Anderzijds wordt ook bekeken wat uw kind nodig heeft om zich op lees- en spellinggebied zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Van het onderzoek wordt een uitgebreide rapportage gemaakt die in een adviesgesprek met u wordt besproken en toegelicht. Als blijkt dat er bij uw zoon of dochter sprake is van Ernstige Dyslexie, dan wordt er ook een behandelplan opgesteld.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek met ouders
  • Lees en spellingonderzoek
  • Intelligentieonderzoek
  • Adviesgesprek met ouders en eventueel school waarin u te horen krijgt of uw kind in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject.