Behandeling

Wat houdt de behandeling van Ernstige Dyslexie (ED) in?

Zo spoedig mogelijk na afronding van het onderzoekstraject, waarbij de diagnose Enstige Dyslexie is gesteld zal er gestart worden met dyslexiebehandelingen. De dyslexiebehandelingen worden gegeven door ervaren psychologen, orthopedagogen of logopedisten met een registratie bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

In een behandelplan staat beschreven aan welke doelen er gewerkt gaat worden tijdens de behandeling. De dyslexiebehandelaar zal samen met u tijdens de eerste behandeling deze doelen bespreken, u informeren over wat er thuis van u verwacht wordt en afspraken maken over hoe u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling.

Als aan de voorwaarden voor vergoede dyslexie niet wordt voldaan, kunt u ook voor een particulier behandeltraject bij Xperto terecht. De kosten worden dan niet vergoed door de gemeente. Voor meer informatie over particuliere behandelingen kunt u contact opnemen met Tjalling Brouwer.