Kwaliteit

Xperto is aangesloten bij en gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, kortweg NKD.  Door dit lidmaatschap en keurmerk kunt u erop vertrouwen dat Xperto werkt volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert.
Door aansluiting bij het NKD weten ook gemeenten dat gewerkt wordt volgens de kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Dit is een van de voorwaarden voor een contract met een gemeente. Xperto heeft met diverse gemeenten in de regio contracten afgesloten.

De kwaliteitsnormen van het NKD vormt èèn van de pijlers van waaruit bij Xperto wordt gewerkt. De andere pijler bestaat uit de hieronder opgenomen kernwaarden van Xperto.

Evidence- en practicebased dyslexiezorg.

Klantnabij, korte lijnen met kinderen, ouders, leerkrachten en IB-ers school. 

Van betekenis zijn voor kinderen , in gesprek gaan met kinderen, kinderen serieus nemen. Er zijn voor de kinderen.