Letters in groep 2?

Letters in groep 2 en welke dan (niet)?

Op de meeste scholen is afgesproken dat er in de groepen 1-2 minimaal 15 letters aangeboden worden.

  • Hoe ga je hiermee om?
  • Welke letters kies je dan (niet)?
  • Wanneer begin je met het aanbieden van letters?
  • Hoe zorg je eerst voor een goede auditieve basis
  • Hoe zorg je ervoor dat de aangeboden letters ook daadwerkelijk betekenis voor de kinderen krijgen en houden?
  • Hoe creëer je een goede en doordachte leerlijn op het gebied van klank, rijm, letters en klanktekenkoppeling die past bij jonge kinderen?

Als u deze vragen herkent in uw groep, school of bestuur en op zoek bent naar antwoorden op deze vragen, neem dan contact op met onze taalexperts. Vanuit een duidelijk kader en praktische handreikingen werken we samen met u  aan een betekenisvol, beredeneerd en opbrengstgericht aanbod dat past bij uw school/scholen en aanvullend is op het werken met eigen thema’s, Schatkist of Kleuterplein.