Het Rekenpaleis

Inhoud:
Naast spontane rekenactiviteiten vanuit een rijke leeromgeving krijgt  beredeneerd aanbod een steeds belangrijkere plaats in het rekenonderwijs in groep 1-2. Dit biedt kansen om effectief rekenonderwijs aan kleuters verder uit te bouwen. Tijdens de twee bijeenkomsten ligt de nadruk op het integreren van toepassingen voor de praktijk in de eigen school. In de workshops komt het volgende aan bod:

  • De doelen voor getalbegrip, meten en meetkunde
  • Hoe maak je een jaarplanning met daarin verwerkt een doelgericht activiteitenaanbod en ruimte voor spontane activiteiten?
  • Overzicht over methodieken, materialen en ideeën voor het beredeneerd aanbod om dagelijks in kring, spel- en werkles te gebruiken (o.a. vanuit Spelend rekenen, Kleuterplein, Schatkist en  uitwerkingen bij rekenmethodes)
  • Mogelijkheden aan de hand van prentenboeken
  • Het werken met een groepsplan in groep 1-2

Doelstelling van de cursus
U vergroot uw kennis en vaardigheden op het gebied van effectief rekenonderwijs en vakdidactiek. U maakt keuzes om te komen tot een beredeneerd aanbod dat zowel doelgericht is als aansluit op de ‘eigen wijze’  van het kleuteronderwijs met betekenisvolle en speelse activiteiten. U wisselt ervaringen uit met collega-leerkrachten en werkt aan oplossingen voor uw eigen situatie. Het opstellen van een eenvoudig groepsplan vormt onderdeel van de training.

Voor wie
De training Het rekenpaleis is bestemd voor leerkrachten groep 1 en 2, IB-ers, reken- en onderbouwcoördinatoren in het basisonderwijs. De training is op HBO-niveau.

Duur van de training
2 bijeenkomsten van 2 ½ uur.

Studiebelasting
10 uur

Kwalificaties
De training wordt afgesloten met het uitreiken van een bewijs van deelname

Studiemateriaal
Bij de training hoort een map met handouts en artikelen.

Kosten
Inschrijven voor 1 juli: € 190,- incl. koffie/thee en materiaal. Daarna € 225,-

Condities
Minimaal 12  deelnemers, maximaal 20 deelnemers

Locaties en data + tijden
Op maat. Afgestemd op mogelijkheden van school of bestuur.

 

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met Uschi van der Velden;
uschi@xperto.nl T 06-18086879