tinkLOGO3

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.  TINK is ontwikkeld samen met het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW. Dit wordt gecoördineerd door Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Omdat het subsidieplafond bereikt is, is het op dit moment niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de TINK training.

 

Lees meer in de TINK_folder.

Neem voor meer informatie informatie contact op met Petra Eschauzier (gecerticiceerd Tink-trainer) T 06-23748198 of stuur een mail naar info@xperto.nl