Xperto Specialist Jonge Kind

Binnenkort gaat de  post HBO opleiding specialist onderbouw van start.

Het lesgeven aan jonge kinderen is een ‘vak apart’. Het vergt specifieke kennis en expertise om jonge kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Juist op dit gebied lijkt de expertise eerder af dan toe te nemen. Veel leerkrachten geven aan hun kennis en vaardigheden ten aanzien van het werken met het jonge kind te willen uitbreiden en te verdiepen. Xperto verzorgt daarom de Post-HBO opleiding Specialist Jonge kind voor leerkrachten PO, onderbouwcoördinatoren en interne begeleiders. In de opleiding wordt ingestoken op de eigenheid van het jonge kind en zijn ontwikkeling en wordt ondersteuning geboden bij het vinden van een goede balans tussen aan de ene kant intuïtief handelen en aan de andere kant doelgericht, planmatig handelen van de leerkracht.

Als u de opleiding Specialist jonge kind van Xperto volgt en succesvol afrondt zijn de volgende doelen bereikt:

  1. U heeft visie ontwikkeld over de ontwikkeling van en het onderwijs aan jonge kinderen door middel van spel, de dominante activiteit van het jonge kind.
  2. U heeft handvatten voor goed klassenmanagement, regels en routines in de kleuterklas
  3. U heeft kennis van doelen voor alle domeinen van taal en rekenen en heeft ervaring opgedaan met passende activiteiten voor een volledig beredeneerd aanbod
  4. U kunt de ontwikkeling van jonge kinderen in beeld brengen middels observaties en peilingsactiviteiten.
  5. U hebt zicht op de ontwikkelingslijn voor bewegingsonderwijs en motorische ontwikkeling.

De opleiding bevat de volgende onderdelen

Doelstellend gesprek (30 minuten)

Op basis van een schriftelijk ingevulde vragenlijst wordt in een individueel gesprek uw opleidingsvraag in beeld gebracht.

Module 1 (2 dagdelen) Spel als motor voor de ontwikkeling en Pop en spel: practicum door een professionele poppenspeler en verhalenverteller
Module 2 (2 dagdelen) Klassenmanagement in groep 1-2
Module 3 (2 dagdelen) Taalontwikkeling bij jonge kinderen  (1)
Module 4 (2 dagdelen)Taalontwikkeling bij jonge kinderen  (2)

Voortgangsgesprek (30 minuten)

Module 5 (2 dagdelen) Rekenontwikkeling in groep 1 en 2
Module 6 (2 dagdelen) Observeren en peilen en Bewegingsonderwijs en motorische ontwikkeling
Module 7 (2 dagdelen)De doorgaande lijn naar groep 3 en de rol van de onderbouw coördinator
Module 8 (1 dagdeel)Presentatie en afronding van de opleiding Specialist jonge kind

Afsluitend gesprek (30 minuten)

 

Klik hier voor de volledige beschrijving van de inhoud, data, prijs en studiebelasting.

Voor meer informatie neem contact op met Tjalling Brouwer ;  tjalling@xperto.nl  T 06-27359428

[/column