Xperto Opleiding Rekenspecialist

Binnenkort gaat de  post HBO opleiding rekenspecialist PO van start.

Xperto biedt de mogelijkheid voor leerkrachten of IB-ers zich verder te specialiseren in het vakgebied rekenen-wiskunde door middel van de Post-HBO opleiding Rekenspecialist.

Onderscheidend in deze opleiding is dat de inhoud veel methode overstijgende, vakinhoudelijke verdieping geeft, aansluit bij actuele ontwikkelingen én aandacht besteedt aan uw rol in de school als  interne rekenspecialist. Naast collectieve opleidingsdagen vormen een doelstellend gesprek, een voortgangsgesprek en een beoordeling van de eindopdracht onderdeel van de opleiding. In deze gesprekken staan uw persoonlijke ontwikkelingsdoelen, de schoolspecifieke situatie en uw vorderingen centraal. Onze opleiders staan u met raad en daad bij. Desgewenst is het mogelijk de opleiding aan te vullen met coachingsmomenten op de eigen school.

Als u de opleiding rekenspecialist van Xperto volgt en succesvol afrondt zijn de volgende doelen bereikt:

  1. U heeft vakinhoudelijke kennis over de leerlijnen van alle domeinen in de groepen 1-8.
  2. U heeft kennis van de inhoud van het Protocol Ernstige Reken Wiskunde Problemen en Dyscalculie en weet dit te verbinden aan het werken met de rekenmethode.
  3. U weet de belangrijkste zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus rekenen, de nieuwe eindtoets en welke maatregelen te nemen als het 1S of 1F niveau niet gehaald wordt.
  4. U heeft visie op en kent mogelijkheden om doelgerichte verrijking aan te bieden aan de sterke rekenaars.
  5. U heeft gewerkt aan de kwaliteitsontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs voor de eigen school en een rekenbeleidsplan gemaakt voor de komende jaren

Doelstellend gesprek (30 minuten)
Op basis van een schriftelijk ingevulde vragenlijst wordt in een individueel gesprek uw opleidingsvraag in beeld gebracht.

Module 1 (2 dagdelen): Rekenen in groep 1-2
Module 2 (2 dagdelen): Het Protocol Ernstige Reken Wiskunde Problemen en Dyscalculie
Module 3 (2 dagdelen): Het domein Getallen waaronder aandacht voor het automatiseren
Module 4 (2 dagdelen) Referentieniveaus en toetsing

Voortgangsgesprek (30 minuten)

Module 5 (2 dagdelen): De domeinen  Verhoudingen en Verbanden
Module 6 (2 dagdelen): Het domein Meten en meetkunde
Module 7 (2 dagdelen): Doelgerichte verrijking voor de sterke rekenaars
Module 8 (1 dagdeel): Presentatie en afronding van de opleiding Rekenspecialist

Afsluitend gesprek (30 minuten)

Voor meer informatie neem contact op met Uschi van der Velden; uschi@xperto.nl T 06-18086879