Nieuwe methode ja of nog niet?

Nog niet toe aan een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen…
Maar wel aan het toepassen van de nieuwste inzichten met het oog op hoge(re) opbrengsten?

Met ingang van het komende schooljaar zijn er twee nieuwe methodes beschikbaar waarin gekozen is voor een andere, veelbelovende didactiek. In de methode Lijn 3 wordt bijvoorbeeld niet uitgegaan van structureerwoorden, maar staat de letter centraal. Ook de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen (Kim-versie) zet meer in op de letter, waarmee vervolgens zo veel mogelijk nieuwe woorden gemaakt kunnen worden. Dit voorkomt dat kinderen te lang ‘plaatjes blijven lezen’, in plaats van woorden te decoderen.

Uiteraard kan Xperto scholen begeleiden bij de implementatie van deze nieuwe methodes. Op veel scholen is de methode voor aanvankelijk lezen echter nog niet afgeschreven.

Voor die scholen heeft Xperto een aanpak ontwikkeld waarin de nieuwe inzichten toegepast worden op de huidige methode, waarin we bovendien meer inspelen op de aanwezige letterkennis die kinderen in groep 1-2 verworven hebben en we samen met de leerkrachten duidelijke keuzes maken voor die activiteiten die het meeste bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen.

Meer weten?
Neem contact op met:
Tjalling Brouwer M. 06-2753948 tjalling@xperto.nl

N.B.  Deze aanpak voor groep 3 laat zich goed combineren met het scholingstraject ‘Letters in groep 2? En welke dan?’  Vraag naar onze combi-aanpak voor de leerkrachten uit de groepen 1-3.