Lijn 3

Toe aan een nieuwe methode aanvankelijke lezen?

Nog niet toe aan een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen…
Maar wel aan het toepassen van de nieuwste inzichten met het oog op hoge(re) opbrengsten?

In de methode Lijn 3 wordt niet uitgegaan van structureerwoorden, maar staat de letter centraal. De nieuwste versie van Veilig Leren Lezen (Kim-versie) zet meer in op de letter, waarmee vervolgens zo veel mogelijk nieuwe woorden gemaakt kunnen worden. Dit voorkomt dat kinderen te lang ‘plaatjes blijven lezen’, in plaats van woorden te decoderen.

Uiteraard kan Xperto scholen begeleiden bij de implementatie van deze methodes. Op veel scholen is de methode voor aanvankelijk lezen nog niet afgeschreven.

Voor die scholen heeft Xperto een aanpak ontwikkeld waarin de nieuwe inzichten toegepast worden op de huidige methode, waarin we bovendien meer inspelen op de aanwezige letterkennis die kinderen in groep 1-2 verworven hebben en we samen met de leerkrachten duidelijke keuzes maken voor die activiteiten die het meeste bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen.

N.B.  Deze aanpak voor groep 3 laat zich goed combineren met het scholingstraject ‘Letters in groep 2? En welke dan?’  Vraag naar onze combi-aanpak voor de leerkrachten uit de groepen 1-3.