Webinar effectief en betekenisvol leesonderwijs

Een spannende week!

Op 12 en 19 mei gaat Jan Jaap Bijlsma met Tjalling Brouwer (Xperto) in gesprek over de visie van Malmberg op effectief en betekenisvol leesonderwijs.

In dit gratis webinar voor leerkrachten, taal- en leescoördinatoren wordt vanuit de visie van Malmberg op lezen, ingegaan op de nieuwe inzichten in het begrijpend leesonderwijs en de kracht van de verbinding van begrijpend lezen met de andere taaldomeinen.